Full source code đồ án tốt nghiệp web bán smart phone (Php Laravel)

đăng ngày: 31-03-2019 lúc 16:02
Full source code đồ án tốt nghiệp web bán smart phone (Php Laravel)

 542 lượt xem       0 lượt tải

Mô tả chi tiết

+Web được viết bởi framework laravel của php 

+Web được viết bởi framework laravel của php 

+ Đối với người dùng có thể xem danh sách sản phẩm,xem chi tiết một sản phẩm,thêm vào giỏ hàng,order,đăng ký,đăng nhập

+ Đối với admin có thể thêm một sản phẩm,update sản phẩm,thêm người dùng,quản lý giao dịch,order của người dùng

Hình ảnh


Hướng dẫn cài đặt

  • - Cách cài web : giải nén mã code web rồi sao chép vào thư mục chứa code php (tùy vào phần mềm chạy code php) , ở đây nếu dùng xampp thì chép vào thư mục "htdocs".Bạn tạo cơ sở dữ liệu "shop" trong phpmyadmin (http://localhost/phpmyadmin) rồi Import cơ sở dữ liệu "shop.sqltrong thư mục "project-master(của file vừa giải nén).Sau đó chạy web trên trình duyệt web là xong (chạy trang "http://localhost/project-master/public/index")
    Vào trang quản trị với email là "admin@gmail.com" ,mật khẩu "12345" , liên kết vào trang quản trị là "http://localhost/project-master/public/admin/login"

Thảo luận

Thông tin

Người đăng

quanghavan
Miễn phí 0 Code
Có phí 1 Code


Viết code như một Ninja

vietcode.contact@gmail.com

Hotline: 0901.551.781

DỊCH VỤ